Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza (GPR)

W lutym 2003 roku przy OSP Siechnice została powołana specjalistyczna sekcja psów poszukiwawczo-ratowniczych. W marcu 2006 roku została ona przekształcona w Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą i włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co umożliwia jej uczestnictwo w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych na terenie całego kraju.

Nasza Grupa posiada kwalifikacje i wyposażenie pozwalające jej uczestniczyć w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, zarówno w terenie otwartym, jak i na miejscach katastrof budowlanych. Niezbędne doświadczenie i wiedzę do niesienia pomocy zdobywamy i doskonalimy na licznych ćwiczeniach i szkoleniach.
W funkcjonowaniu GPR główną rolę odgrywają psy ratownicze. Dzięki dobremu wyszkoleniu są one zdecydowanie szybsze i skuteczniejsze od wielu urządzeń lokalizacyjnych, wykorzystywanych na gruzowiskach, a w terenie otwartym potrafią zastąpić pracę kilkudziesięciu ludzi.
Funkcjonowanie grupy specjalistycznej z psami, to ciągłe szkolenie nowych zespołów i doskonalenie pracy tych już certyfikowanych. Nasze kwalifikacje podlegają corocznej weryfikacji w ramach egzaminów organizowanych przez Państwową Straż Pożarną.