Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację szkolenia

25 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe we współpracy ze służbami, inspekcjami, strażami lub działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów.

Co to oznacza dla nas? Że otrzymaliśmy dofinansowanie do realizacji projektu „Warsztaty na rzecz doskonalenia działań poszukiwawczo-ratowniczych jako procesu poprzez rozwój specjalistycznych umiejętności ratowników”.

Dzięki temu, już w grudniu będziemy mogli zorganizować szkolenie dla ratowników, z zakresu taktyki i technik poszukiwawczych w terenie.