SILENA 2013

Zastęp OSP Siechnice wraz z psem ratowniczym z DGPR uczestniczył w ćwiczeniach zorganizowanych przez komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu. Ćwiczenia odbywały się  22–23 maja na terenie dawnego Zakładu Silena w Świebodzicach. Celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy PSP z pozostałymi jednostkami ratowniczymi oraz wymiana doświadczeń.

Założenia do ćwiczeń przewidywały następujący scenariusz: W trakcie katastrofy budowlanej, do której doszło w nieczynnym zakładzie Silena, uwięzionych zostało kilkanaście osób. Teren działań ratowniczych obejmuje obszar ok. 1,5 ha. Do działań zadysponowano lokalne siły i środki PSP oraz grupy specjalistyczne z Dolnego Śląska, a także z Poznania, Czech i Niemiec.