II Konferencja naukowa

Udział grupy w II Konferencji naukowej „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”

Już po raz drugi zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w II Konferencja naukowa „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”. Wydarzenie to, organizowane przez Dolnośląską Izbę Lekarską oraz Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyło się na terenie WSOWL w dniach 14–15.05.2016 r. Pierwszy dzień poświęcony był wykładom i prelekcjom, natomiast drugiego dnia uczestnicy konferencji mieli możliwość poznać praktyczne aspekty ratownictwa różnych specjalizacji.

Grupy uczestników konferencji przybywające na nasze stanowisko mogły nie tylko poznać w teorii specyfikę pracy psów ratowniczych oraz metodologię szkolenia zespołów poszukiwaczo-ratowniczych, ale również zobaczyć ich działanie w praktyce. Oprócz pokazów, goście konferencji brali udział w ćwiczeniach praktycznych i testach wiedzy ratowniczej, zorganizowanych przez członków naszej grupy.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie, a gościom za aktywny udział!

Galeria zdjęć z wydarzenia