Walne zgromadzenie sprawozdawcze OSP

Dzisiaj odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze OSP Siechnice za 2011 rok.

Oprócz członków OSP w zebraniu udział wzięli zaproszeni goście:

Pan Milan Ušák – Burmistrz Gminy Siechnice, mł. bryg. Sylwester Dąbek –Dowódca JRG 3 we Wrocławiu oraz Przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Wszystkie sprawozdania i plany zostały jednogłośnie przegłosowane.