Podaruj nam swój 1%

Praca w charakterze ochotnika, to dobrowolne zrzeczenie się materialnych korzyści wynikających z efektów naszych działań na rzecz satysfakcji, jaką daje nam praca z psami i niesiona pomoc. Jednak sprawne funkcjonowanie grupy specjalistycznej, jak nasza, wymaga od nas ciągłego doskonalenia własnych umiejętności, jak również inwestowania w profesjonalny sprzęt, niezbędny do skutecznego i bezpiecznego realizowania naszych zadań. 

W biegłym roku, dzięki instytucji „1%” udało nam się doposażyć nasz samochód przeznaczony do bezpiecznego transportu ratowników z psami. Dziękujemy!

Gorąco namawiamy aby również w tym roku wsparli Państwo naszą grupę swoim 1%.
To równie proste – jak dotychczas:

OPP:
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Ratownictwa Na Dolnym Śląsku

Numer KRS: 0000338728
Cel szczegółowy: GPR Siechnice

W tym roku, w dowód wdzięczności, chcemy Wam zaoferować mały prezent – ulotkę zawierającą najważniejsze informacje, jak zadbać o to by nasze przygody na świeżym powietrzu były bezpieczne. Ulotka jest w formacie A4, zatem wystarczy ją wydrukować na własnej drukarce, dokładnie przeczytać, a później wrzucić do plecaka i oby nigdy nie okazała się potrzebna.

Link do ulotki „Bądź bezpieczny na szlaku”

Plik PDF z ulotką możesz pobrać klikając na grafikę obok. 

 

 

 

Przypominamy, że 1% podatku należnego, wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z pózn. zm.).

Kto może przekazać 1% podatku:
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy objęci liniową, 19% stawką podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.