Zaplanuj i idź

zalanuj-i-idz

Zanim wyruszysz w trasę, wyznacz osobę kontaktową, której przekażesz informacje o swoich zamiarach.

Twój plan powinien zawierać:

  • czas rozpoczęcia podróży
  • trasę podróży, a dokładnie: cel podróży i planowany czas dotarcia do celu
  • nazwiska, adresy i numery telefonów wszystkich członków wyprawy
  • informacje dotyczące istotnych schorzeń, na które cierpią uczestnicy wyprawy
  • markę, model i numer rejestracyjny samochodu
  • (jeśli będziecie z niego korzystać)
  • zakładany punkt zwrotny lub godzinę, po której planujecie powrót do bazy
  • uzgodnioną procedurę alarmowania służb ratowniczych,
    na wypadek braku kontaktu z Tobą po wyznaczonym czasie.

Zostaw kopię planowanej trasy w samochodzie lub w schronisku/hotelu, z którego wyruszasz.

Jeśli w trakcie wycieczki nastąpi zmiana planów,
poinformuj o tym osobę kontaktową.