Będziemy mieli samochód!

W dniu 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 2691/V/16 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – doposażenie w sprzęt ochotniczych jednostek ratowniczych specjalizujących się w ratownictwie z wykorzystaniem psów ratowniczych.

Dzięki pozyskanym funduszom będziemy mogli kupić i dostosować do potrzeb naszych oraz naszych psich ratowników samochód. To dla nas ogromna radość! Mimo że jesteśmy jedną z najdłużej działających ochotniczych grup z psami w Polsce, dopiero teraz pojawiła się możliwość pozyskania specjalistycznego samochodu. Zakup auta powinien przyczynić się do skrócenia czasu dojazdu zespołów na miejsce działań. Znacznie też przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa podróży naszych psów, co zawsze przekłada się na poprawę efektywności ich pracy na miejscu.

O postępach działań będziemy informować.