Procedura dysponowania grup poszukiwawczo-ratowniczych (GPR)

Policja wraz z Państwową Strażą Pożarną opracowały procedury dysponowania grup poszukiwawczo-ratowniczych przez Policję.

Procedury te dotyczą grup funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Grupy nie objęte KSRG mogą być dysponowane poprzez bezpośredni kontakt z dowódcą grupy.

Szczegółowe informacje na temat zasad dysponowania GPR można znaleźć we wspólnej publikacji CPOZ KGP oraz Fundacji ITAKA.