Warsztaty „Trained2Search” za nami!

W dniach 8–10 grudnia 2016 r. w Lubachowie odbyło się szkolenie Trained2Search – warsztaty na rzecz doskonalenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, jako procesu, poprzez rozwój specjalistycznych umiejętności ratowników.
Zajęcia poprowadzone przez Carla Hamiltona z The Centre for Search Research poświęcone były dwóm blokom tematycznym: technikom i taktykom poszukiwań wykorzystywanym przez ratowników brytyjskich oraz problematyce zarządzania fazą wstępną poszukiwań. Wykładom towarzyszyły zajęcia praktyczne w terenie.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z całej Polski, ratownicy GOPR oraz grup ratowniczych Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, w tym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz Komendy Głównej i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Organizacja szkolenia był możliwa dzięki współfinansowaniu tego zadania publicznego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i aktywny udział w zajęciach. Szczególne podziękowania kierujemy do naszego eksperta z Wielkiej Brytanii – Carla Hamiltona, którego wiedza i doświadczenie dały nam powody do przemyśleń i dyskusji.